Certificering

Met HTC Techniek bent u altijd gegarandeerd van een partner die voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen. We voldoen aan een aantal belangrijke certificeringen en lidmaatschappen. Deze waarborgen dat we ons werk goed en correct uitvoeren. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste certificeringen en keurmerken. 

 

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Als NBBU lid dienen wij ons te houden aan strenge eisen op het gebied van verloning, afdrachten, veiligheid, arbeidsvoorwaarden en CAO's.

 

VCU

De Veiligheids- en gezondheids Checklist Uitzendorganisaties. Hiermee bevestigen wij dat veiligheid en gezondheid van onze flexkrachten bij ons voorop staan. HTC Techniek besteedt veel tijd en aandacht aan veilig en gezond werken en zorgt voor alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen zoals die door de overheid worden voorgeschreven.

 

SNA-keurmerk 

Is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden gecontroleerd en beoordeeld op hun verplichtingen zoals: De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, Loonbetaling overeenkomstig de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op of iemand gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland en Voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes.