Verantwoordelijkheid

We voelen een grote verantwoordelijkheid naar u én onze technisch specialisten. Wij willen u ontzorgen, daarom begeleiden we onze uitzendkrachten intensief als ze naar een nieuwe opdrachtgever gaan. We stellen ze persoonlijk aan hun nieuwe leidinggevende voor. Ook laten we hen werken volgens de geldende veiligheidsnormen. Daarom ontvangt elke medewerker van HTC Techniek de juiste uitrusting om bij u het werk uit te kunnen voeren: van veiligheidsbril en schoenen tot overall.